Menú
El seu Cistell

Garantia 1 any

GARANTIA TOTAL D'1 ANY


Portatiland.com ofereix 1 anys de garantia en infomàtica de segona mà. PC-SAT ofereix una Garantia Total d'1 any sobre tots els seus productes, tant nous com d'ocasió. PC-SAT demostra la confiança en els seus productes oferint 1 any complets de garantia directa a la botiga.

Queden explícitament exclosos de la garantia:

  • Els consumibles (cartutxos de tinta, tòner, bateries, etc.).
  • El funcionament anòmal del programari instal·lat a les màquines, al qual s'aplicaran els termes de la llicència del fabricant.
  • Els danys produïts per un ús incorrecte dels equips, o per causes externes (caigudes, aigua, sobretensió a la xarxa elèctrica, etc.).
  • Les anomalies generades per virus i per qualsevol altre tipus de programa.
  • Els productes manipulats.

 

VENDES A DISTÀNCIA (TELÈFON O INTERNET)


Totes les devolucions a distància han de ser prèviament acceptades per PC-SAT. Amb aquesta finalitat, el client ha de posar-se en contacte amb la botiga que li va subministrar el producte perquè li indiqui la manera de procedir.

Dins dels 30 primers dies des de la data factura, si el producte està defectuós, PC-SAT assumirà tant el cost dels ports d'anada com els de tornada, sempre que la direcció d'enviament sigui la mateixa a què es va remetre el producte inicialment.

Un cop transcorregut el termini de 30 dies, el client haurà d'assumir els costos dels ports d'anada. PC-SAT correrà sempre amb les despeses de tornada a la direcció a què es va remetre el producte inicialment, excepte en les excepcions més avall indicades. La mercaderia s'ha de retornar al seu embalatge original oa un altre igualment adequat. En cas de rebre la mercaderia deteriorada per la insuficiència d'embalatge, PC-SAT es reserva el dret de no acceptar la devolució. En el cas que es rebi un producte que no presenti cap avaria, la devolució al client es realitzarà a ports deguts. PC-SAT eludeix qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en discs durs o altres unitats d'emmagatzematge, i recomana que es faci una còpia de seguretat abans d'efectuar l'enviament dels equips.

 

VENDES EN BOTIGA


El servei de garantia podrà ser sol·licitat pel client a qualsevol de les botigues PC-SAT, amb independència d'on hagi estat adquirit el producte. En el cas dels productes que disposin de garantia directa del fabricant, el client haurà de tramitar la garantia pel procediment establert pel fabricant.


DRET DE DESISTIMENT


El client disposarà de 7 dies per a la devolució de qualsevol producte amb la compra del qual no estigui satisfet, només en vendes a distància. Després d'obtenir una autorització de devolució, el producte haurà d'enviar-se a PC-SAT a ports pagats al seu embalatge original i amb tots els seus accessoris. Després de la recepció i la comprovació que la mercaderia es troba en perfecte estat, PC-SAT procedirà al reintegrament de l'import pagat incloses les despeses de lliurament a excepció de les despeses de devolució del producte.


GARANTIA OPCIONAL


Oferim també una garantia addicional de canvi directe, amb la qual, en cas d'avaria, se us substituirà l'ordinador o portàtil per un d'igual o similar de manera immediata.