Menú
El seu Cistell

Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS


Aquest Avís Legal regula l'ús de les pàgines web www.pcsat.cat, www.portatiland.com, (d'ara endavant la Pàgina) titularitat de PC-SAT s.l.u.. Per a la utilització de la Pàgina es requereix l'acceptació expressa de l'usuari totes i cadascuna de les clàusules que s'indiquen al present Avís Legal, així com cadascun dels advertiments o clàusules específiques que s'estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina. En cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, l'usuari haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la pàgina, i abandonar-la.

Responsable:


Propietari: PC-SAT s.l.u.
Adreça: Dr. Nequi, 12, AD500 Andorra la Vella (Andorra)
Telèfon: +376 865 796
E-mail: info@pcsat.cat
NRT: L-713590-G


Condicions Generals de Contracte


Trobareu les nostres Condicions Generals de Contracte en aquest enllaç.


Restriccions de responsabilitat


Tot i que mantenim el contingut d'aquest lloc amb molta cura, no assumim cap garantia quant a l'absència d'errors i la precisió dels seus continguts. Per la present excloem expressament tota responsabilitat per danys sorgits directament o indirectament per l'ús d'aquest lloc tret que es tracti de negligència greu o actes dolosos per part de PC-SAT.

PC-SAT tampoc serà responsable directament ni subsidiàriament de:

  • La qualitat del servei, la velocitat daccés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
  • Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi a missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  • Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
  • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis que s'ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. PC-SAT no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.
  • L'actualització dels continguts oferts als apartats de notícies.
  • La remissió de butlletins de notícies per part d'un usuari a un tercer sense haver-ne obtingut el consentiment per a la remissió.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l'usuari serà responsable de:

  • Dels continguts introduïts, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviades a PC-SAT per mitjà de la pàgina oa la pàgina.
  • De la realització de qualsevol tipus dactuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.


Avisos sobre protecció de dades


Totes les dades personals facilitades per vostè en aquest lloc web seran utilitzades exclusivament per a la seva atenció individual i per sotmetre ofertes i no seran transmesos a tercers. Declarem per la present que aquestes dades seran tractades confidencialment d'acord amb les directives de protecció de dades.


Avís sobre links o enllaços en aquesta pàgina


Atès que la nostra Pàgina pot contenir enllaços o links a altres pàgines externes o llocs de tercers, desitgem subratllar expressament que no tenim cap influència en el disseny i/o contingut de les pàgines inserides mitjançant enllaços en aquest lloc i en totes les subpàgines.

Les pàgines que pertanyen a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de PC-SAT. En qualsevol cas, PC-SAT no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal. PC-SAT recomana la lectura detinguda de les condicions d'ús i la política de privadesa d'aquests llocs. Aquesta declaració val per a tots els enllaços inserits en aquest lloc i per al contingut de totes les pàgines a què accedeix mitjançant enllaços o bàners.

En cas d'estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de PC-SAT ho haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l'enllaç. PC-SAT es reserva el dret d'oposició a l'activació d'enllaços amb la pàgina.


Menors d'Edat


Queda prohibit l'accés i l'ús del portal als menors d'edat no autoritzats. PC-SAT recorda els usuaris majors d'edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l'edat d'aquests últims. PC-SAT els informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d'Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.


Avisos sobre marques


Totes les marques, noms, denominacions socials o comercials, i referències de productes i serveis, i el seu contingut, són propietat dels seus titulars respectius i en general no seran identificades com a tals en aquesta Pàgina. Per tant, la manca d'aquesta identificació no suposa que sigui un nom lliure, no protegit, en el sentit del dret de marques.


Ús de Tecnologia COOKIE


PC-SAT es reserva el dret d'utilització de les anomenades "cookies" per qualsevol ús que es faci de la Pàgina. En aquest sentit s'informa als usuaris que la informació que es pot obtenir ve referida a les pàgines visitades, nacionalitat del visitant, així com la seva adreça IP. PC-SAT informa que aquestes dades només són utilitzades amb finalitats estadístiques per millorar el rendiment de la Pàgina, de manera que no s'utilitzen amb cap altra finalitat.

No obstant això, s'informa els usuaris de la possibilitat de deshabilitar l'ús de cookies al terminal informàtic, de manera que es prega la consulta de la configuració del navegador al terminal de l'usuari. En aquest cas, pot ser que la pàgina no mostri totes les seves funcionalitats.


Propietat Intel·lectual i Industrial


La totalitat d'aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat, excloent-se per tant qualsevol tipus dús comercial de la informació que es mostra.

PC-SAT no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures derror o que el lliure ús dels mateixos per lusuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'usuari, tot i que PC-SAT desenvoluparà els seus millors esforços per evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

Es concedeix el dret de reproducció del contingut de la Pàgina sempre que es respectin les condicions següents:

Que sigui compatible amb els fins de PC-SAT.
Que es realitzi amb ànim dobtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial.
Que cap dels elements continguts al lloc web com ara dades, documents, informació, gràfics o imatges, siguin modificats de cap manera. PC-SAT es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina oa la configuració i presentació de la mateixa.
 

Fur


Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà i català, i sotmès a la legislació andorrana vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la pàgina les parts, amb l'acceptació del clausulat establert al present Avís Legal se sotmetran als Tribunals competents d'Andorra.


Copyright


© Copyright 2024 PC-SAT. Tots els drets reservats. Els continguts en aquest lloc estan protegits pels drets d'autor. PC-SAT, el propietari, o els socis (proveïdors, fabricants, etc.) són titulars de tots els drets. Sense el permís exprés de PC-SAT es prohibeix qualsevol ús dels continguts daquest lloc més enllà dels límits del dret dautor.